Solveig Nilsen

Solveig Nilsen er økonom, kommer opprinnelig fra Møre og Romsdal og bor nå i Kristiansand. Til daglig jobber hun som bedriftsrådgiver i Sparebanken Sør. Hun har vært leder av Kristiansand Venstre siden 2008 og er nå bystyremedlem og medlem av byutviklingsstyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Solveig Helene Longva Nilsen

Navn: Solveig Helene Longva Nilsen
Posisjon: Medlem av bystyret og byutviklingsstyret
Født: 1977
Bosted: Eg
Yrke: Bedriftsrådgiver i Sparebanken Sør
E-post: [email protected]
Mobil: 920 45 560

Politisk erfaring
Solveig er leder i Kristiansand Venstre. Det har hun vært siden 2008, mens medlemskapet i Venstre har vart siden 2005. Hun har vært aktiv i flere valgkamper og representert Agder Venstre på Venstres landsmøte.

Politiske interesser
Den vanskelige situasjonen til de menneskene som faller utenfor velferdssamfunnets rammer, opptar Solveig spesielt. Hun er derfor opptatt av behandlingstilbud og rehabilitering for rusmisbrukere. En styrking av dagens barnevern er også viktig for Solveig. Som medlem av byutviklingsstyret jobber hun mye med byutvikling, og er spesielt opptatt av at det skal være attraktivt å etablere seg med både butikker, serveringssteder, kontorer og andre aktiviteter i Kvadraturen.

Hvorfor Venstre?
“Jeg meldte meg inn etter Stortingsvalget i 2005 fordi jeg syntes Sponheim og Venstre var de eneste som hadde en medmenneskelig holdning i innvandringsdebatten.”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**