ÅRSMØTE I KONGSVINGER VENSTRE

Det er innkalt til årsmøte i Kongsvinger Venstre 26. februar ’08, kl. 19.00

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Møtet er åpent for alle interesserte, og holdes som vanlig i personalrommet på Øvrebyen videregående skole.
Medlemmer av Kongsvinger Venstre med gyldig medlemskap har tale, forslags- og stemmerett.

Årsmøtesakene vil bli orientert om nærmere i møtet.
Eventuelle saker som ønskes tatt opp i årsmøtet, oppfordres å være sendt styret ved leder Inger Noer innen uke 8.

Venstres leder i oppvekstkomiteen vil gi et flammende innlegg om hverdagen som politiker i Kongsvinger kommune, og de viktige sakene en står ovenfor i det politiske landskap som Venstre-politiker i Kongsvinger kommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**