Lokalsykehusene må bevares

Årsmøte i Nordland Venstre vedtok enstemmig en uttalelse for bevaring av lokalsykehusene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Lokalsykehusene må bevares

sykeepleier, kirurg, medisin, sykehus

Nordland Venstre mener at sykehusene i Nordland må opprustes, eller få nybygg, samt tilfredsstillende driftsmidler, så snart som mulig.

Helseforetakene må få en økonomi somgjør dette mulig.

Nordland Venstre krever at sykehusene i fylket må få nødvendige drifts- og investeringsmidler slik at befolkningen kan få et forsvarlig sykehustilbud

<--- til oversikten over alle uttalelsene fra årsmøtet i Nordland Venstre -KLIKK HER.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**