Venstre er imot overvåking

— Overvåking tar vekk oppmerksomheten fra forebygging og menneskelig kontakt, kommenterer Sindre Mork overfor Moss Avis

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


I forbindelse med MK Eiendoms planlagte overvåking av mosse-skolene ble Sindre Mork bedt om å gi en kommentar til Moss Avis. Les artikkelen her

Kamera

Foto: Ukjent

For øvrig mener Venstre:

Venstre ser med bekymring på bruken av fjernsynsovervåkning på offentlig tilgjengelige steder. Adgangen til å installere overvåkingskameraer må begrenses til et minimum, og det må være klare regler for at slik overvåking i minst mulig grad baseres på opptak. Eventuelle opptak må slettes etter kort tid. Det skal ikke nyttes teknologi ved kameraovervåkning i det alminnelige offentlige rom som løpende krysser opplysninger fra overvåkningskameraene med andre databaser. Når det gjelder adgang til å sette opp private overvåkingskameraer enten det er til næringsdrift eller private boliger, vil Venstre opprette en egen godkjenningsordning slik at det blir en kontroll med antallet kameraer som overvåker andre. Denne ordningen må delegeres til kommunene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**