Bekymret for kommunens økonomi

Venstres May Britt Vihovde gir i dagens utgave av Haugesunds Avis uttrykk for bekymring over mulighetene for en budsjettsprekk for Haugesund kommune. — I budsjettet og økonomiplanen har flertallet forskuttert med penger som er langt i det blå, sier Vihovde til Haugesunds Avis.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

May-Britt Vihovde

Foto: Audun Halaas

Det er anslagene for inntekter ved tomtesalg og anslagene for økte skatteinntekter som gir særlig grunn til bekymring. Svært mye av finansieringen av de framtidige investeringene bygger på disse anslagene. Dersom hele eller deler av disse inntektene faller bort samtidig med at kommunen må dekke inn et større tap som følge av Terrainvesteringene, vil vi stå i en situasjon der vi ikke har midler til å fullføre påbegynte investeringer.

Dette er noe Venstre har advart om ved flere anledninger. Venstre var kritiske til opsjonsavtalen med SPD, og rettet også advarsler mot bruken av forventede inntekter under budsjettbehandlingen. Som eneste parti la Venstre fram et budsjett der disse midlene ikke var tatt med.

— I rapporten sin for desember skriver skatteoppkreveren at skatteinntektene har flatet ut, og at vi ikke kan forvente like stor vekst i 2008, sier May Britt Vihovde til Haugesunds Avis. Hun gjør det klart at Venstre vil skjerme skole og omsorg, og at jobben blir å kutte i utgifter til ikke lovpålagte oppgaver, dersom vi får en budsjettsprekk i den størrelsesorden vi her snakker om.

Les mer i HA her >>

Les mer om Venstres budsjett her >> og her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**