Bystyret: Rådmannen ber om forhandlinger for å trå tilbake

Rådmannen orienterte bystyret i et brev om at hun tar signalene fra det politiske miljøet til etterretning og at hun ønsker å forhandle om sin avgang som rådmann. Hun har bedt om permisjon med virkning fra i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

May Britt Vihovde

Foto: Tore Nilsen

Det ble derfor ingen ting av rådmannens orientering da bystyret behandlet Terrasaken i kveld. Venstres gruppeleder May Britt Vihovde tok i sitt innlegg særlig opp politikernes ansvar i denne saken. — Det var bystyret som enstemmig sa ja til disse investeringene, sa Vihovde.

Hun beklaget på vegne av Venstre at ikke partiets bystyrerepresentanter i 2004 hadde vært aktpågivende og kritiske nok da bystyret behandlet denne saken.

Vihovde poengterte at kontrollutvalgets rapport viste at det også er alvorlige mangler med det systemet kommunen har i dag. Det er derfor avgjørende at vi får på plass et nytt delegasjonsreglement, finansreglement, et nytt etisk regelverk og en rådmannsinstruks som sterkere understreker kravet om forsvarlig saksbehandling.

Kontrollutvalget pekte i sin rapport på at kommunerevisjonen burde ha gått nøyere inn på denne investeringen i sin årlige revisjon av kommuneøkonomien. — Dette er et viktig poeng som også peker tilbake på det politiske miljøet, sa May Britt Vihovde. — Det forrige kontrollutvalget burde ha bedt kommunerevisjonen om å se nærmere på nettopp dette.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**