Styreseminar

Det nyvalgte styret i NV planlegger et første møte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Målet for styreseminaret er å legge et grunnlag for de neste 2 år:
– målsettingen for perioden,
– strategier
– fordeling av oppgaver.

Styret i Nordland Venstre

Styret i Nordland Venstre
Foto: Arne Langset

Følgende tidsramme for styreseminaret 1.- 2.mars er satt:

Lørdag 19.00 – 22.00 inkludert en lettere middag.
Søndag 9.00 – 14.00. Selv om noen må gå tidligere får vi andre fortsette, da vi trenger den tiden.

PS. Saker som vi vil ha opp på landsmøte i år må vi ha klart i løpet av seminarhelga, uttalelser har vi litt bedre tid på.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**