Endringer i styret til Skien Venstre

Leder i Skien Venstre, Gustav Søvde har søkt og fått innvilget permisjon fra sitt verv som leder i Skien Venstre. Atle Rui overtar som leder.
Gustav Søvde fortsetter i styret som ordinært styremedlem.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Styret i Skien Venstre ser nå slik ut:

Atle Rui, Leder
Susanne Rimestad, Nestleder
Beate Pedersen, Sekretær
Ragnvald Melås, Kasserer
Eva Baksås, Styremedlem
Geir Arild Tønnessen, Styremedlem
Freddie Nordhov, Styremedlem
Gustav Søvde, Styremedlem

Varamedlemmer:
1. Vara : Kenneth Berg
2. Vara : Trond Clausen
3. Vara : Jon R. Lassen
4. Vara : Signy Gjærum
5. Vara : Sigvall Rørtveit
6. Vara : Rannveig S. Sandøy
7. Vara : Terje T. Gundersen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**