Lokaldemokrati på ville veier i Verpen / Sandspollen

Hvor er det blitt av det kommunale selvstyrets respekt for overordnede, nasjonale behov? I kommunestyremøtet 12. februar vedtok flertallet — med unntak av Venstres representanter — å gjenoppta meklingen om reguleringsplan for Verpen / Sandspollen. Denne strandsonesaken er blitt en pinlig sak for Hurum og kommunens renommè lider.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Venstres leder Gunn-Torill Homme Mathisen

Foto: Finn Dale Iversen

Venstres Gunn-Torill Homme Mathisen brukte sterke ord fra kommunestyrets talerstol da hun argumenterte for Venstres syn i saken:

For å sette saken i perspektiv, vil jeg sitere fra et innlegg i Aftenposten nylig av forfatter Ragnar Kvam jr. med overskriften:

"Lokaldemokrati på ville veier”
Det lokale selvstyre kom til gjennom de såkalte formannskspslovene i 1837. Formålet var todelt. En bondesterk nasjonalforsamling ville skaffe bygdene maktmidler mot det sentraliserte embetsmannsstyret. Samtidig håpet Stortinget at desentralisering av myndighet ville bli et våpen i den pågående kampen mot den svenske kongemakten.

I europeisk sammenheng var Norge tidlig ute med reformer av denne type. I tillegg ble den fremsynte Grunnloven av 1814 ble det lokale selvstyret en viktig forutsetning for utviklingen av det norske demokrati.

Skjønt selvstyre. I en tid som vår, der den lokale nasjonalisme griper om seg, er dette selvstyret i ferd med å utvikle seg til en trussel mot det som burde være overordnede mål. Når Stortinget vedtar en strandlov, er det ut fra et nasjonalt hensyn om at alle, ikke bare noen få, skal ha adgang til sjøkanten"…

Så saken:
Meklingsprotokollen er et resultat av at representanter fra administrasjonen, folkevalgte i Hurum kommune og fra Fylkesmannen i Buskerud har satt seg ned, investert både tid og krefter og kommet til enighet om forslaget til reguleringsplan i Sandspollen/ Verpen.

Hurum Venstre er ikke udelt enig med resultatet av meklingsrundene, da vi mener at naturperlen Sandspollen burde fått forbli uberørt også for fremtidige generasjoner av naturelskere. Slik Venstre ser det, ligger det nemlig store verdier for Hurum kommune og dets innbyggere å ha uberørte rekreasjonssteder i umiddelbar nærhet av storbyens puls og larm. Disse verdiene representerer en helt annen dimensjon og kan så lett ødelegges. Vi godtar imidlertid meklingsprotokollen for å sette strek og legge saken bak oss.

Når nå Harald Wærpen går imot meklingsprotokollen og på overtid kommer med et forslag til endring av reguleringsplanen der han bl.a. går imot at en stor parkeringsplass skal være åpen og tilgjengelig for allmennheten fra juni til september — ja, så ødelegger han Sandspollens uberørthet og reduserer allmennhetens rekreasjonsmuligheter.

I motsetning til andre innbyggere i Hurum, har grunneier Harald Wærpen en ikke ubetydelig drahjelp. Nå må denne farsen opphøre. Vi må vedta meklingsresultatet nå, før saken blir enda mer pinlig og belastende for kommunens renommé.

Hun fremmet så følgende forslag til vedtak:

Hurum kommunestyre vedtar meklingsprotokollen av 11/4-07.

Forslaget fikk bare Venstres tre stemmer og falt. Nå følger ny mekling mellom Hurum kommune og Fylkesmannen. Tragisk og sterkt beklagelig, mener Venstres gruppe.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**