Nå kan DU innvirke på utviklingen av kommunen

I forbindelse med kommuneplanrevisjonen som nå pågår, ønsker Stokke kommune innspill fra kommunens innbyggere på den framtidige utformingen av kommunen. En ypperlig anledning til å få fram sine meninger og ønsker til den nye kommuneplanen som skal vedtas.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Det er svært viktig å få innspill fra personer som kanskje vanligvis ikke deltar på høringsmøter etc., men allikevel er samfunnsengasjert og opptatt ev en god kommune å bo i de kommende årene. Planen vil ta for seg utviklingen i kommunen fra 2009 til 2020.

For oss som arbeider i kommuneplankomitéen er det svært viktig å få innspill fra ulike personer og persongrupper, sier Kåre Pettersen (V) som er leder av det det faste utvalg for plansaker.

Les mer om innbyggerpanlet på Stokke kommunes hjemmesider.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**