Oppland Venstre vil styrke personvernet!

Oppland Venstre ønsker å begrense myndighetenes tilgang til å overvåke det norske folks privatliv.
EUs datalagringsdirektiv pålegger teleselskap å lagre informasjon om hvem som ringer, hvem det blir ringt til, når det blir ringt og hvor det blir ringt fra. Politiet ønsker at slik informasjon blir lagret i minimum ett år. Venstre har bedt regjeringen gå inn for at direktivets minimumstid på seks måneder blir gjeldende i Norge.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


De samme opplysningene skal lagres for tekstmeldinger. Internettilbydere får pålegg om å lagre informasjon om involverte IP-adresser, navn og adresse på registrerte nettbrukere, tidspunkt for innlogging og utlogging, avsender og mottaker for all e-post, samt geografisk lokalisering. Å lagre informasjon om kontakt mellom mennesker som ikke er mistenkt for noe — i tilfelle det skjer noe kriminelt i fremtiden — er et alvorlig brudd mot det grunnleggende liberale rettsprinsippet om at man er “uskyldig inntil det motsatte er bevist”.

Retten til privatliv, og til ikke å bli overvåket av myndighetene — uten at det foreligger en rettslig kjennelse, basert på konkret mistanke — burde være en selvfølge i et fritt og demokratisk samfunn. Selv i et høyteknologisk samfunn som det norske bør det være mulig å leve et sporløst liv.
Oppland Venstre er sterk kritisk til en utvikling i retning av en stadig sterkere overvåking både i privat og offentlig regi.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**