Folkehøgskolene i Nordland Fylke

Interpellasjon og spørsmål til Fylkestinget 25.-27. feb.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Interpellasjon fra Franziska Wika, Nordland Venstre

Folkehøgskolene i Nordland Fylke

I tillegg til å være utdanningsinstitusjoner er folkehøgskolene viktige kulturbærere og næringsbedrifter. Gjennom sin historie ivaretar skolene viktige kulturminner.

Tavle

Foto: Microsoft Clip art

Folkehøgskolen har vært en del av opplæring og utdanning i Norge gjennom snart 140 år. Med tilknytning til folkeopplysning, organisasjonssamfunn og studievirksomhet har den hatt betydning for utvikling av demokrati og samfunnsengasjement, både i det politiske liv og i det frivillige organisasjonslivet. Vi opplever folkehøgskolens rolle i dag som en viktig utviklingsarena for ungdom og en naturlig del av elevenes helhetlige utdanningsløp. Det kan hevdes at et år på folkehøgskole øker elevenes dyktighet og motivasjon for senere studier, for eksempel ved at flere velger å ta videre utdanning, og at feilvalg av utdanning forhindres. I debatten rundt frafallet i den videregående skole er det nærliggende at nytenking og samarbeid mellom folkehøgskolene og Fylkeskommunen kan bli aktuelle innspill i fremtiden. Folkehøgskolene er en trygg havn, hvor ungdommen kan søke ly for karrierejaget og konkurransesamfunnet, en nødhavn for de som har fått skader og sår i kampen om å være vellykket, har problematiske hjemmeforhold og andre påkjenninger.

Folkehøgskolene er aktive i forhold til samfunnet for øvrig når det gjelder å fremme kunnskap om og forståelse for demokrati, det flerkulturelle samfunnet og menneskerettigheter.
Folkehøgskolene er dessuten kulturelle kraftsentre gjennom å formidle møte med levende og folkelig kultur, og ved å gi elevene impulser til å bli aktive deltakere i kulturlivet. 2008 er erklært som mangfoldsår og også her kan et verdifult samarbeid tenkes.

Folkehøgskolene rekrutterer mange av sine elever fra andre Fylker og er dermed et utstillingsvindu for Nordland i et markedsførings- og reiselivsperspektiv.

Det er ikke noen hemmelighet at Folkehøgskolene sliter økonomisk bl.a. fordi at det bl.a.må brukes penger til bygningsvern som skulle ha gått til annen vedlikehold.

Spørsmål:

Hvor høy er det fylkeskommunale tilskuddet til den enkelte folkehøgskolen i dag og hvordan beregnes det?
Hvordan ser Fylkesråden for seg et fremtidig samarbeid med folkehøgskolene i Nordland?
Vil Fylkesråden ta initiativ til samarbeid med folkehøgskolene angående undervisningstilbud, bygningsvern og utvidete rammer for økonomisk støtte?

Nordland Venstre
Franziska Wika
Mosjøen, 17.02.2008

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**