Kultur, Løsning, Løsningskultur, Kulturløsning

“Det er hyggelig at det blir en debatt om fordeling av kulturmidlene. Det skal alle som har engasjert seg i demonstrasjoner og kamp for kulturmidler ha stor ros for. Når det blir sterke meningsytringer blir det blest om hva vi kulturpolitikere gjør. Det har vi godt av,” skriver Venstres kulturpolitiker Per Magnus Finnanger Sandsmark.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Per Magnus Finnanger Sandsmark

Foto: Sigve Taklo Sekse

Det er hyggelig at det blir en debatt om fordeling av kulturmidlene. Det skal alle som har engasjert seg i demonstrasjoner og kamp for kulturmidler ha stor ros for. Når det blir sterke meningsytringer blir det blest om hva vi kulturpolitikere gjør. Det har vi godt av. Jeg har prøvd lenge å sette i gang en debatt om hva vi skal gjøre for ungdommen, og registrerer i kjølvann av den opphetede kulturdebatten at ungdommene i Halden etterlyser det samme. Debatt og diskusjon er viktig.

I Kulturplanen står det at et hovedmål for kulturpolitikken i Halden er at "Alle Haldensere skal ha mulighet til å delta, med egne forutsetninger, aktivt i Haldens kulturliv, enten det er som utøvere eller tilskuere. Gjennom kulturlivet skal alle ha mulighet til å oppleve mestring". Dersom man følger dette målet brukes kulturmidlene til økt livsglede for flest mulig haldensere.

Dersom alle i debatten konsentrerer seg om å være løsningsfokuserte og kreative i stedet for å grave seg ned i skyttergraver, kommer vi sammen fram til en ny og bedre kulturpolitikk for Halden. Løsningskultur fører til kulturløsning.

Per Magnus Finnanger Sandsmark
Medlem, Utvalg for Kultur og Idrett (V)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**