Landsmøtedelegater 2008

Årsmøtet til Akershus Venstre har valgt følgende delegater til Venstres landsmøte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Delegater med faste plasser
1. Leder – Inger Johanne Bjørnstad, Oppegård (Follo), personlig vara: politisk nestleder
2. Org, nestleder – Thor Togstad, Gjerdrum (Romerike)
3. Fylkestingsgruppas leder – Inge Solli, Nittedal (Romerike)
4. Stortingsrepresentant – Borghild Tenden, (Bærum)
5. Akershus Unge Venstre – Andreas Poléo

Delegater valgt av årsmøtet

6. Bærum – Ole Andreas Lilloe-Olsen, Bærum
7. Asker – Ingvild Tautra Vevatne, Asker
8. Romerike – Lars Peder Nordbakken, Gjerdrum
9. Follo – Olav R. Skage, Ås
10. Bærum – Hilde Arneberg, Bærum
11. Asker – Asle Lunden Gladhaug, Asker
12. Romerike – Marte Enerud Risbø, Eidsvoll
13. Follo – Svein Kamfjord, Ski
14. Asker – Gry Bøhmer, Asker
15. Bærum – Stein Refsland, Bærum
16. Romerike – Roger Axelsson, Ullensaker
17. Follo – Anniken Holtnæs, Frogn
18. Bærum – Anneke Frøysa, Bærum

Varadelegater
1. Follo – Jorunn Nakken, Ås
2. Romerike – Boye Bjerkholt, Skedsmo
3 Asker – Bjørn Gran
4. AUV – Andreas Stranden Hoel
5. Bærum – Ketil Jørstad, Bærum
6. Romerike – Marit Johansen, Nannestad
7. Bærum – Sven T. Haabeth, Bærum
8. Romerike – Audun Heskestad, Rælingen
9. Audun Vindøy
10. Follo – Jørn Arnesen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**