Uttalelse fra Tydal Venstre: forslag til ny lov om motorferdsel i utmark

Tydal Venstre har skrevet en uttalelse vedrørende forslag til ny lov om motorferdsel i utmark. Uttalelsen kan du lese her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Motorferdsel i utmark.

Tydal kommune er en distriktskommune med få innbyggere og stort utmarksareal der befolkningen har benyttet utmarka til rekreasjon i alle tider.

Forslaget til nytt regelverk for motorferdsel i utmark og vassdrag fratar kommunene en soleklar rett til å bestemme over sine utmarksområder. Forslaget viser en mistillit overfor kommunal sjølråderett som er unik. Mistenkeliggjøringen av folk som bor i distriktene er betenkelig, og syner en forakt for den fornuften og kunnskapen folk som bor utenfor byene har.

Tydal har drevet en fornuftig politikk i forhold til motorferdsel i utmark og særlig snøscooterbruk. Kommunen har drevet en praksis der leiekjøring er det vanlige, og det er gitt svært få dispensasjoner til privat kjøring.

Kommunen har opprettet tre isfiskeløyper som blir brukt av kommunens befolkning og andre. Dette er med på å fremme bolyst i et område der andre kulturtilbud er færre enn i tettbygde områder. Disse isfiskeløypene har ført til god forvaltning av rike fiskeressurser og at scooterkjøringen er blitt kanalisert til disse løypene, og ulovlig kjøring er blitt sterkt redusert.
Snøscootercross er kanalisert til en egen crossbane hvor øvelseskjøring og idrett blir drevet.

Dersom ulovlig kjøring forekommer, er det på samme måte som på veiene og på sjøen politiets oppgave å straffe disse.

Vi er tilhengere av et godt og tydelig regelverk og ønsker ikke fri ferdsel i utmark, men regelverket må være slik at det kan tilpasses lokale forhold og være en del av den lokale politikken.

Lokaldemokratiet blir satt på en alvorlig prøve dersom Direktoratet for Naturforvaltning sitt forslag til motorferdsel blir vedtatt.
Distriktene ber om forståelse for at deres sunne fornuft og kunnskaper er et bedre virkemiddel å regulere motorferdsel på, enn miljøbyråkratenes nulltoleranse overfor snøscootere.

Uttalelse fra årsmøtet i Tydal Venstre.

Kari Slungård Ketil Nilsen
Ordfører i Tydal Leder i Tydal Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**