Venstrehåndsarbeid om HV på Værnes

Venstrepolitikerne Andre N. Skjelstad og odd Einar Dørum fikk høre at de tillitsvalgte for de 63 ansatte synes forslaget om å legge ned HV på Værnes i Forsvarsstudie 2007 er Venstrehåndsarbeid.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

André N. Skjelstad

Foto: Rune Kongsro

-For Venstre vil HV, NATO-forpliktelsene og innholdet i verneplikten stå sentralt i den videre behandlingen av hvilken forsvarstruktur vi vil ha i Norge, sier Skjelstad. – I sum vil det bli vanskelig å bare fristille forhåndslagringen på Stjørdal uten noe mere rundt det.

Generalinspektøren i HV har brukt HV-utdanningen på Værnes for å utdanne personell og øke kompetansen i HV. I følge HV-sjefen på Værnes er alt på plass for å fortsette utdanningen av menige og befal til HV og andre.

Forsvarsministeren uttalte for en tid tilbake at Værnes er viktig for forsvaret. Dette vil bli påpekt og begrunnet i den videre behandlingen av norsk forsvarsstruktur.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**