Det gode liv i Kristiansand

Den nordlige del av Odderøya fremtrer i dag uryddig og ikke som spesielt vakker. Plassering av Vest-Agder-museet vil gi anledning til opprusting av bygninger og av området langs Gravanekanalen ved Nodeviga. Der er en del mennesker som ønsker å ta ut den store og viktige brikken som Vest-Agder-museet vil utgjøre i opplevelsesområdet som består av Nupenanlegget, Kilden, Quartfestivalen, Fiskebrygga og Gravanekanalen. Det mener jeg vil være en stor tabbe!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Quartfestivalen og museet samarbeider om hvordan det kan være plass til dem begge på Odderøya

Foto: Dag Vige

Bystyret har de siste årene fattet vedtak som er riktig å betegne som historiske: Havnevirksomheten flytter til Kongsgård/Vige. Det gir plass til landsdelens teater- og konserthus. Selve Silokaia skal "repareres" og utnyttes til bymessig bebyggelse der første etasje skal inneholde publikumsrettede virksomheter. Odderøyas grønne områder er vedtatt bevart. I den nordlige del av øya får vi et åpent museumsområde. Konteinerhavna skal flyttes til Vesterveien. Lagmannsholmen og stedet der konteinerhavna er i dag, skal utvikles med bymessig bebyggelse. E-18 er vedtatt lagt i tunnel og broa rives. Det skal bygges felles kollektivterminal for tog, skip, buss og drosje. Tangen, NSB-området og Nybyen inngår også i byens utvidelsesplaner.
For både gjester og byens egen befolkning, er utvikling av området på begge sider av Gravanekanalen mest spennende. Nupenanlegget og Fiskebrygga er allerede en suksess. Når Kilden er på plass og havneområdet utover mot fyret er endret fra industriareal til gågateområder som omkranser fine vannspeil, vil det ytterligere skape tiltrekningskraft. Og når Vest-Agder museet etablerer seg og kan tilby både utstillinger og museumsaktiviteter, så skal en lete svært langt etter å finne et byområde med tilsvarende tiltrekningskfart. Ikke minst med kort vei til friområdene på Odderøya og til den egenartede Kvadraturen
De byene i Europa som spesielt lykkes i sin byplanlegging, er byene som skaper områder folk intuitivt oppsøker for å treffe hverandre, for å se på og delta på ting som skjer. Erfaring viser at å samle ulike attraksjoner i rimelig nærheten av hverandre er med å skape gjensidig kraft til den enkelte attraksjon. Ved etablering av museet på Odderøya sier prognosen at besøkstallet minst vil doble seg.
Der er en del mennesker som ønsker å ta ut den store og viktige brikken som Vest-Agder-museet utgjør i dette store bildet. Det mener jeg vil være en stor tabbe! Den nordlige del av Odderøya fremtrer uryddig og ikke som spesielt vakker i dag. Plassering av museet vil gi anledning til opprusting av bygninger og av området langs Gravanekanalen ved Nodeviga. Et åpent museumsområde, "moderne" og annerledes enn det vi har på Kongsgård, vil også styrke allmennhetens tilgang til området. Jo da, der vil bli gode muligheter til å oppleve det gode byliv også i fremtiden.

Dag Vige
Kristiansand Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**