Vil ha Tromsbanen inn i NTP

Bygg jernbane Narvik – Tromsø, heter det i en årsmøteuttalelse fra Troms V. Omtrent alle nevnte jernbanen i debatten etter Borghild Tendens innlegg lørdag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


I dag registrerer man hvordan det satses på jernbanetrafikken i store deler av Europa. Også i Norge er det en gryende debatt omkring jernbaneutbygging. I denne debatten synes tanken om jernbane i nord å være helt eller delvis fraværende.

En hurtiggående og miljøvennlig transportåre med stor kapasitet for både person- og godstransport vil kunne skape en helt ny giv for landsdelen. Det vil også i stor grad kunne redusere en ulykkesbefengt trailertrafikk langs E6. For et virkelig miljøløft og en sterk nordområdesatsning er Tromsbanen noe man må vurdere.

Troms Venstre vil på det sterkeste be samferdselsmyndighetene som et første steg på jernbanesatsing i nord, sette i gang et arbeid for å få realisert en banestrekning mellom Narvik og Tromsø i NTP. Dette vil også gi en rask tilknytning til det europeiske jernbanenettet gjennom Sverige.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**