Trillemarka: Fylkesvaraordføreren krever minst 100 millioner kroner av staten

Fylkesvaraordfører Runolv Stegane (V) mener kommunene må si nei til statens tilbud om 30 millioner kroner til et næringsfond som kompensasjon for vern av Trillemarka. Etter initiativ fra Stegane skal Sigdal kommune behandle dette kravet i neste uke. Nå vil Stegane løfte saken til fylkesutvalget i Buskerud.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


-Regjeringa og statsråd Solheim gir oss “30 sølvpenger”. Det bør vi si nei til. I stedet bør vi heise kravet til minst 100 millioner kroner, sier Stegane som også oppildner fylkeskommunen til kamp for å sikre at Sigdal, Rollag og Nore og Uvdal kommuner får en langt større kompensasjon.

Runolv Stegane

Foto: Asgeir Osnes

– Et næringsfond på 30 millioner kroner betyr svært lite. Det vil gi en årlig avkastning på 1,2 millioner kroner som skal fordeles på tre kommuner. Det er skammelig dersom storsamfunnet ikke vil stille opp med en større erstatning. Næringsfondet må være så stort at det gir en årlig avkastning som over tid som gjør det mulig å utvikle nye næringer rundt verneområdet, sier Runolv Stegane.

Les mer på Sigdal Venstres nettside

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**