Ønsker prioritering av T-forbindelsen

Karmøy Næringsråd og flere store virksomheter på Karmøy og i Haugesund ønsker at T-forbindelsen må behandles i Stortinget snarest. Dette var også tema på Rogaland Venstres fylkesårsmøte 2. og 3. februar. Rogaland Venstre vedtok da en uttalelse om prioritering av T-forbindelsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Uttalelsen kan du lese her:

T-forbindelsen må prioriteres

Rogaland Venstre vil med dette be samferdselsministeren om å legge saken om ny veiforbindelse mellom Karmøy, Haugesund og Tysvær (T-forbindelsen) fram for Stortinget til behandling snarest mulig og senest i vårsesjonen 2008, slik at nye utsettelser i oppstarten av prosjektet unngås.
T-forbindelsen er et prosjekt av stor regional betydning for hele Haugalandet. Prosjektet har vært utsatt en rekke ganger, samtidig som arbeids- og næringslivet på Haugalandet lider under for dårlige trafikkforhold. Rushtiden varer lenger og lenger i Karmsundgata, Karmsund bru, Raglamyr og Rv 47 over Karmøy. Det å stå i kø er lite produktivt, det er negativt for miljøet, og det koster. T-forbindelsen vil åpne for en mye bedre flyt i trafikken. Hvis ikke T-forbindelsen snart blir realisert har det negative konsekvenser for trafikken på hele Haugalandet.

Les om næringslivets reaksjoner her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**