Vestlandsklima på Sørlandet?

Kristiansand Venstre gleder seg over at de sju kommunene i Knutepunkt Sørlandet er enige om å utarbeide klimaplaner

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Uvær

Foto: Klemet Klemetsen

Det er helt nødvendig at det lokale politisk miljø bruker de virkemidler en rår over. Klimaforliket på Stortinget er ikke nok. Radikal satsing på kollektivtransport og bruk av sykkel, redusert bruk av olje og elektrisitet, økt bruk av fornybare energikilder — og informasjon om at tiltakene virker, er nødvendig for å bidra i riktig retning.
De enorme nedbørsmengdene Sørlandet har hatt i vinter er nok en illustrasjon på endringene som skjer med vår klode. De norske klimaforskerne sier at mitt ett år gamle barnebarn vil kunne oppleve havstigning i byfjorden på opp mot en meter, og stormflo to meter over dagens normale vannstand.
På et nylig foredrag på Gimle gård forteller Odd Aksel Bergstad fra Flødevigen havforskningsinstitutt at desembertemperaturen i Nordsjøen fra 1970-årene og frem til i dag er steget med 4-5 grader! Sukkertaren forsvinner, og den mer varmekjære japansk tang tar plass i våre farvann. Tareskogen er viktig som oppvekstområde for småfisk og yngel. En sannsynlig positiv effekt av algenedfallet er at rekefiskerne kan ta opp store kvanta av de deilige røde. Forekomstene av fisk i Nordsjøen er likevel sterkt redusert, av overfiske — men også pga klimaendringene.
På Sørlandet betyr klimaendringene at bygninger i strandsonen må plasseres høyere opp. Det er uvant tanke for oss som er så fortrolige med tean-i-tanga-tradisjonen.
Norge slipper ut mer klimagasser enn noen gang. Det siste vi hører er at oljeselskapene vil bore etter olje seksti kilometer fra land, rett sørvest for Oksø fyr. Hvorfor lar myndighetene oljeselskapene fortsette å lete etter olje når vi så inderlig godt kunne latt noe av det som er igjen, få ligge til kommende generasjoner? Det er et dilemma at en sydentur med familien gir like mye klimautslipp som familiens bilen gjør på et år.
Det er ikke tvil om at utviklingen mot et bærekraftig samfunn vil kreve store omlegginger i forbruksmønsteret. Vi må reise mindre med fly, bo i tettere byer og heller ta ut velstanden i form av sosialt samvær og kaféliv. Vi kan ha det godt om vi tar ut velstanden sammen med venner på lokale konserter, festivaler eller i Kilden teater- og konserthus — som alternativ til weekend-tur til Roma. Naturområdene rundt Sørlandsbyene og i landsdelen er som skapt til friluftsliv. Sommersvabergene på Sørlandet er til for å nytes. Det går virkelig an å erstatte energikrevende forbruk med andre goder.
En ting er sikkert: Det er tid for å handle, også for oss her på Sørlandet.
Men det forutsetter at befolkningen gir oss folkevalgte et klart mandat til å iverksette tiltak som kan dreie vår levemåte i en klimavennlig retning. Er folk er villige til det?

Dag Vige
Gruppeleder
Kristiansand Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**