Grønt OL på hvit snø

Uttalelse fra Årsmøtet: Troms Venstre støtter et OL i Tromsø, og ber regjeringen gi OL 2018 statsgaranti. For Troms Venstre er det viktig at et OL i Tromsø også viser verden at man kan arrangere et grønt OL på hvit snø. Dette gir en effekt som vil kunne gi drahjelp til miljøsatsning i et langt videre perspektiv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


I tillegg til å være en stor idrettsfest, vil et eventuelt OL i Tromsø også gi en unik mulighet til å gjøre Tromsø til et utstillingsvindu for framtidas miljøløsninger. Verdens øyne vil være rettet mot søkerbyen, Tromsø, som er passe liten til at man kan se betydelige endringer med gode miljøtiltak. Samtidig er byen stor nok til at man kan prøve ut framtidas miljøteknologi, som også vil ha betydning for større byer. OL vil gi Tromsø kapitalen som muliggjør disse løsningene.

Det er i spenningsfeltet mellom kapital, ny teknologi og miljø mange av de nye arbeidsplassene i Nord-Norge vil bli skapt. Troms Venstre støtter fullt ut klimastrategien som OL 2018 har lagt opp til. Den viktigste målsetningen er at Tromsø skal gå fra å være en 1. generasjons miljøby til å bli en 2.generasjons klimaby.

Ved Vancouver-OL har man brukt 80 millioner kanadiske dollar på å kjøpe inn 50 hydrogenbusser. Bare det alene ville vært å regne som sjumilssteg for klimabyen Tromsø. Hydrogen og biodrivstoff er spennende energiformer som definitivt vil være en del av de framtidige løsningene for en CO2-fri transport. Det bør definitivt tenkes nytt om både kollektivtransport og persontransport i Troms og i Tromsø.

Reduksjon av elektrisk eller fossil energi til oppvarming er en annen stor klimautfordring. OL 2018 må stille knallharde krav til de anleggene og bygningene som skal brukes under OL. Å holde et stramt fokus på energisparing blir viktigere og viktigere for oss alle. Ikke bare fordi det gjør vårt energibehov mindre, men det er i større og større grad er økonomisk lønnsomt.

Miljøvennlig buss i Tromsø

Foto: Johan Gustavsen (bildet er en fotomontasje)

Nei til OL har fokusert mye på de 200.000 tonn CO2 som Tromsø-OL vil slippe ut i transport til og fra arrangementet. Troms Venstre erkjenner at flytransport en av de sektorene som man ikke kan forby hvis man ønsker fortsatt bosetning og vekst i Nord-Norge. Uansett hvor OL vil bli arrangert, vil materiale og mennesker bli transportert dit. Med andre ord vil det være et punktutslipp i forbindelse med OL i 2018, uansett om det blir arrangert i Tromsø eller ikke.

IOC har kommet med krystallklare krav om at framtidas OL-byer er nødt til å tenke miljøvennlig. Hvis Tromsø ønsker OL 2018, må byen være helt i front på miljøsida allerede fra 2008. En god miljøpolitikk er blitt et argument for Tromsø-OL, og ikke mot.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**