Norges Venstrekvinnelag er bekymret for den lille gruppen av kvinner i Ventemottaket i Lier

Når et lite antall kvinner bosettes i en tidligere nedlagt sivilforsvarsleir sammen med en stor gruppe menn, skjer en uhesiktsmessig undertrykking.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Omsorg, senior, helse

Foto: Microsoft

Norges Venstrekvinnelag er bekymret for helsetilstanden til den lille gruppen av kvinner som oppholder seg ved Statens Ventemottak i Lier.
I dag bor det om lag 90 flyktninger med endelig avslag på asyl på ventemottaket. 4 av disse er kvinner. Kvinnene har ulik nasjonal, kulturell og religiøs tilhørighet.
Med et dominerende antall menn i mottaket, føler kvinnene seg svært isolerte og forteller at de er mye deprimerte og gråter ofte. I fellesarealene finnes et TV-rom og dette "beslaglegges" av mennene. Av de andre aktivitetstilbudene, har man også tilgang på et treningsrom og et dvd rom, her er det naturlig nok også mennene fortrinnsvis brukere.

Kvinnene sier det er begrensede muligheter for å holde seg tilstrekkelig stelt. Både når det gjelder tilgang til kvinnelig undertøy og ordning av hår, og lignende. Kvinnene forteller at dette fører til at de i perioder ikke forlater rommet sitt.
Oppholdet i Ventemottak kan variere fra måneder til flere år, levevilkårene må derfor være mer tilpasset langtidsbeboere.

Norges Venstrekvinnelag støtter Venstres Sentralstyreuttalelse om at kvinner i kraftig mindretall ikke bør innkvarteres i ventemottak med menn.
I tillegg vektlegges punktet i uttalelsen om at det bør innføres en tidsfrist for hvor lenge et opphold i et ventemottak kan vare.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**