Referat fra årsmøte

Åmot Venstre avholdt årsmøte den 5.desember 2007.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


MØTEREFERAT

Referat årsmøte 5.12.2007

Tid og sted: Åmot kulturhus: 20.00 — 21.30
Tilstede: Øystein Håkonsløkken, Hege Nilsen, Ellen Nergaard og Per Gunnar Grosberghaugen.

Sak 00: Godkjenning av innkalling og saksliste.
Vedtak: Godkjent

Sak 01: Styrets forslag til årsmelding og regnskap.
Øystein Håkonsløkken hadde skrevet noe av årsmeldingen. Hege Nilsen skriver ferdig.
Regnskapet må til revisjon.
Vedtak: Regnskap t.o.m. 5.12.07 godkjent.

Sak 02: Fastsetting av lagets kontingent for 2008.
Vedtak: Ingen endringer i kontingenten for 2008.

Sak 03: Valg av leder, nestleder, økonomiansvarlig, sekretær og nettverksansvarlig.
Styret skal bestå av leder, økonomiansvarlig og nettverksansvarlig.
Vedtak: Hege Nilsen ble valgt til leder. Øystein Håkonsløkken ble valgt til
nettverksansvarlig og Ellen Nergaard ble valgt til økonomiansvarlig.

Sak 04: Valg av to personer som ikke er medlemmer i styret til revisjon av lagets regnskap:
Vedtak: Gro Hilde Reinborg og Gyril Skallrrud ble valgt til revisjon av regnskapet.

Sak 05: Valg av utsendinger til fylkesårsmøte:
Vedtak: Hege Nilsen ble valgt til fylkesutsending ti fylkesårsmøte.

Sak 06: Dørum til Rena.
Det ble informert om møtet. Øystein Håkonsløkken lager program og oversender dette.

Sak 07: Møteplan for 2008:
Torsdager synes foreløpig som en god dag til formøter før kommunestyret og andre utvalg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**