Innbyggertallet i Risør økte med 0,2 %

I følge siste tall fra KS var det 1.1.2008 registrert 6 888 innbyggere i Risør mot 6 873 pr 1.1.2007 noe som tilsvarer en økning på 0,2 % samlet sett. Risør kommune sakker dermed akterut når det gjelder innbyggerutvikling da befolkningen på landsplan øker med 1,2 %.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Andelen i alderen 0 - 15 år redusert med 50 siste år!

Andelen i alderen 0 – 15 år redusert med 50 siste år!
Foto: Lars Ole Røed

Ser vi nærmere på tallene fra KS registrerer vi at befolkningen over 90 øker med 5,1%, mellom 16 og 66 er økningen 1,2 % og mellom 67 og 79 er økningen 1,0 %.

Verre er det at gruppen fra 0 – 5 år reduseres med 1,3 % fra 381 til 376 mens gruppen mellom 6 – 15 år reduseres med hele 4,9 % fra 922 til 877. Samlet utgjør reduksjonen i disse årsklassene hele 50 innbyggere og det er svært bekymringsfullt.

Sum utslag for det nye folketallet er stipulert med -2 980 000 kroner og da venter vi i spenning på de offisielle tallene og ikke minst rådmannens redegjørelse og konsekvensanalyse.

Styrke bosetting og næringsutvikling er Risør Venstres hovedmålsetning for inneværende valgperiode, og i så måte er utviklingen et lite skritt i rett retning selv om veksten ikke er større enn 0,2 %. Utfordringen fremover blir fremfor alt å gjøre de rette grepene for å holde tritt med den generelle befolkningsutviklingen.

Risør Venstre trenger flere aktive bidragsytere og inviterer deg til å bli med på laget – nøl ikke med å ta kontakt allerede i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**