Trygghet i hele fylket

Østfold Venstre reagerer på forslagene om å legge ned lensmannskontorer i Østfold og Follo politidistrikter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Østfold Venstre reagerer på forslagene om å legge ned lensmannskontorer i Østfold og Follo politidistrikter. Det er en grunnleggende sikkerhet i et velferdssamfunn med et dyktig, synlig og lokalkjent politi som driver forebyggende arbeid. De lokale lensmannskontorene er fundamentet i lokalmiljøenes trygghetsfølelse. At lensmannen vet hva som skjer, hvor det skjer og kjenner lokalsamfunnet godt, er viktig for at barn, ungdom, voksne og eldre skal kjenne seg trygge på at deres polititilbud er like bra som i de større byene.

Derfor vil Østfold Venstre sterkt fraråde å legge ned lensmannskontorer i Østfold og Follo politidistrikter. Vi ønsker å styrke den forebyggende lokalpolititjenesten så vi fortsatt kan ha levende og trygge lokalsamfunn i fylket vårt.

Østfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**