Bekymret for attføringsplasser

– Vi står overfor en situasjon hvor lønns- og kostnadsveksten i 2008 er forventet å bli større enn de offentlige tilskuddene som er blitt bevilget til attføringsbedriftene. Dette kan føre til at antall attføringsplasser blir redusert. Spesielt Finnmark kan bli hardt rammet, pga store avstander, små bedrifter og et lite marked sier Venstres Vera Lysklætt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Hanssen ikke bekymret
I et skriftlig spørsmål til statsråd Bjarne Håkon Hanssen spurte Lysklætt om Arbeids- og inkluderingsministeren vil sørge for at antall attføringsplasser ikke reduseres på grunn av den forventede kostnadsveksten.

Bjarne Håkon Hanssen sier i sitt svar at han ikke vil øke tilskuddssatsene til arbeidsmarkedstiltak i skjermet sektor fordi det vil gå på bekostning av andre tiltak innenfor ordinært arbeidsliv. Hanssen er ikke bekymret for at den økte lønns- og kostnadsveksten vil føre til et redusert tilbud.

Hender

Foto: Microsoft

Venstre vil satse mer på yrkeshemmede
Venstre foreslo ved behandlingen av statsbudsjettet for 2007-2008 å bruke mer penger på flere tiltaksplasser for yrkeshemmede, men forslaget ble stemt ned av regjeringen. — De grunnleggende forutsetningene for et godt liv skal være der for alle, uavhengig av de ulikheter vi fødes inn i, derfor mener jeg vi bør satse mer på arbeidsmarkedstiltak for yrkeshemmede, fortsetter Lysklætt.

Samfunnet og arbeidslivets ansvar
Det er mange som ikke er i stand til å nytte seg av den positive utviklingen i økonomien og i arbeidsmarkedet, og som derfor har behov for langvarige attføringsløp med betydelig grad av individuell oppfølging. I denne gruppen er det mange som vil jobbe, og kan tilføre samfunnet verdifull kompetanse og arbeidskraft, bare samfunnet og arbeidslivet er i stand til å inkludere disse.

– Et individuelt tilpasset attføringsopplegg av god kvalitet er det beste samfunnet kan bidra med for å gi langtidsledige og yrkeshemmede en bedre hverdag, avslutter Venstres Vera Lysklætt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**