– Regjeringen svikter de kjemikalieskadde

Venstre er ikke fornøyd med hvordan regjeringen behandler arbeidere som rammes av kjemikalieskader. — Jeg er overrasket over regjeringens manglende engasjement i denne saken. Det er trist at de velger å stemme ned vårt forslag om å lage et nasjonalt kompetansesenter, sier Venstres medlem i arbeids- og sosialkomiteen, André Nikolai Skjelstad (V).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Venstre er skuffet over at regjeringspartiene stemte ned forslaget om et kompetansesenter for kjemikalieskader.

Venstre er skuffet over at regjeringspartiene stemte ned forslaget om et kompetansesenter for kjemikalieskader.

Nedbygging
— Det har vært en stor økning i antall henvendelser om kjemikalieskader som krever utredning, mens det ikke har blitt tilført ressurser i tilsvarende grad, sa Skjelstad i Stortinget under dagens behandling av Venstres forslag. I våre naboland har man styrket satsingen på dette feltet. Finland har et nasjonalt arbeidsmiljøinstitutt med ca. 800 ansatte. – Forskningen i våre naboland ligger langt foran Norge, og dette handler om politisk vilje, prioriteringer og ressurstilførsel, Skjelstad (V).

Nasjonalt senter
– Vårt anliggende er å gjøre noe på hele feltet, sa han. Problemet er at hele det arbeidsmedisinske området har fått tilført for få ressurser over lang tid sammenlignet med alvorlighetsgraden. — Venstre ønsker et derfor et nasjonalt kompetansesenter som bare konsentrer seg om kjemikalier. Vi trenger flere arbeidsmedisinere og mer forskning, samt at feltet får en økt status, sa Skjelstad (V).

 André N. Skjelstad vil innføre nulltoleranse mot kjemikalieskader.

André N. Skjelstad vil innføre nulltoleranse mot kjemikalieskader.
Foto: Rune Kongsro

Vil ha nullvisjon
Det er sannsynlig at det er store mørketall knyttet til hvor dødsfall og skader på arbeidsplassen med kjemikalier som årsak. Det antas at det kan være så mye som rundt 500 pr. år. I Norge har vi etablert en nullvisjon for trafikkdød. – Det satses om lag 7 mrd. kroner på ulike trafikksikkerhetstiltak, likevel dør 231 mennesker i trafikken. Trafikksikkerhetstiltakene har redusert antall skadde og drepte i trafikken. Venstre tror det trengs en nullvisjon for kjemikalierelaterte dødsfall i arbeidslivet. Nå trenger vi en seriøs satsing på kjemikalieskader på arbeidsplassen, sier Skjelstad (V).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**