Timestog nå

Styrk togtilbudet – avlast veien – timestog mellom Hamar og Elverum

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Løten-2

Foto: A.Hovstø

Løten Venstre fremmet forslag om styrking av togtilbudet mellom Hamar og Elverum og Rena i valgkampen. Togene på Rørosbanen er ofte fulle, og det viser at folk ønsker å ta toget framfor privatbil og buss. Det går i dag tog fra Hamar til Røros seks ganger i hver retning på hverdager.
Venstre i Løten vil ha regelmessige pendlertog mellom Hamar og Elverum. Innføring av timestog vil styrke kollektivsatsingen i regionen. Ett ekstra togsett i skytteltrafikk mellom Hamar og Elverum vil kunne bidra til faste timesavganger.
Det vil være miljømessig og klimamessig en stor fordel å få redusert biltrafikken på riksvei 25 og riksvei 3 som er den mest trafikkerte veien i Hamarområdet. Toget er et meget godt alternativ, men det må legges til rette for at folk skal velge det alternativet. I Hamar bør toget kunne gå til Kornsiloen på Hamar Vest, der det allerede er et sidespor. Fra Elverum stasjon bør det gå bybuss (på biogass) til Leiret. Innlandskortet må kunne brukes for billettløs reise også i Hamar.
Venstre i Hamar har vedtatt en liknende uttalelse.

Video hentet fra YouTube. For full video klikk her.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**