Rekrutteringsprogram

Venstres Ivar Grindvik fikk sammen med Arbeiderpartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti flertall i fylkestinget for å utvikle et program for å rekruttere nordtrøndersk ungdom som utdanner seg til tannleger, til tjeneste i hjemfylket.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Tennhelse, helse

Foto: Microsoft

Grindvik har tidligere bebudet at han på fylkestinget i februar om det er mulig å etablere en ordning hvor tannlegestudenter fra Ytre Namdal får stipender fra fylket mot at de tok på seg å arbeide i regionen i noen år.

Den offentlige tannhelsetjenesten i Ytre Namdal har siden juni 2007 vært uten fast tannlege. Dette har medført en lang liste pasienter som venter på behandling hos tannlege.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**