Venstres representanter

Her er en liste over personer med kontaktinformasjon som representerer Venstre etter lokalvalget 2007. Listen inneholder alle verv de har kommunalt/interkommunalt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Tove Frantzen

Tove Frantzen
mail: [email protected] tlf: 957 98 572
Medlem av:
Formannskapet
Bystyret
Valgstyret
Valgnemda
Administrasjonsutvalget
Kommuneplankomiteen

Knut O. Eldhuset

Knut Olaf Eldhuset
mail: [email protected] tlf: 922 42 837
Medlem av:
Bystyret
Sandnes orkesterforenings stipendfond
17. mai komite (leder)
Klientnemnda (leder)
Utvalg for kultur og oppvekst (nestleder)

Vidar Grundetjern

Vidar Grundetjern
mail: [email protected] tlf: 905 80 844
Medlem av:
Bystyret
Kommunenes Sentralforbund – fylkesmøtet
Utvalg for byutvikling
Meddommere ved herreds- og byretten – menn

Torleiv Robberstad

Torleiv Robberstad
mail: [email protected] tlf: 916 98 461
Medlem av:
Utvalg for tekniske saker (nestleder)
Lagrettemedlemmer og meddommere i lagmannsretten – menn
Sandnes Spareban – forstanderskap og gavetildelingskomite

Heidi Stangeland
mail: [email protected] tlf: 928 08 291
Medlem av:
Utvalg for helse- og sosialtjenester
IVAR IKS – representantskapet

Stephen Meinich-Bache
mail: [email protected] tlf: 992 72 742
Medlem av:
Renovasjonen IKS – representantskap
Landbruks-, vilt og innlandsfiskenemnd
Jæren friluftsråd

Torstein Hagen

Torstein Hagen
mail: [email protected] tlf: 924 34 583
Medlem av:
Sandved bydelsutvalg

Grethe Waalen
mail: [email protected] tlf: 472 79 026
Medlem av:
Tilflyttingsnemnd (leder)
Skatteutvalg (nestleder)
Meddommere ved herreds- og byretten – kvinner

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**