Forsvarsløst Rogaland med Ap

Arbeiderpartiets forsvarsfraksjon på Stortinget går inn for å legge ned Fellesoperativt hovedkvarter (FOHK) på Jåttå, Madlaleiren og Sola Flystasjon, i tråd med forsvarssjefens innstilling.
—Saksbehandlingen er et uverdig spill for galleriet, sier Venstres Gunnar Kvassheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Til tross for et entydig engasjement fra Rogalandsbenken på stortinget synes det klart at regjeringen vil konkludere med nedleggelser i tråd med forsvarssjefens forslag.
– Regjeringspartiene har helt åpenbart konkludert på bakgrunn av beregninger og tall som det er all grunn for å stille store spørsmålstegn ved, sier Gunnar Kvassheim.

Å få til et forsvarspolitisk forlik burde vært en ambisjon i en sak med store nasjonale interesser og som omhandler forhold til våre alliansepartnere i Nato. Hvilke konsekvenser forsvarsnedleggelsen i Rogaland vil få i forhold til Norges vertskapsforpliktelser ovenfor Nato er ikke besvart. Det er heller ikke gjort rede for realismen i innsparingene. Det er stor grunn til å tro at tallgrunnlaget ikke gjenspeiler virkeligheten. De allerede foretatte investeringer tillegges heller ikke vekt.

Den viktigste grunnen til at Fellesoperativt hovedkvarter bør beholdes på Jåttå, er imidlertid forholdet til Nato. Samlokaliseringen med Natos Joint Warfare Centre har viktige synergieffekter som vil gå tapt ved en flytting. Det var en hard kamp å få Nato til Stavanger. Dersom Nato-senteret blir liggende i et forsvarsmessig ingenmannsland, kan vi fort risikere at alliansen flytter helt ut av Norge, heller enn å etablere seg på nytt i Bodø, skriver Stavanger Aftenblad her >>

— Jeg har fått mine mistanker bekreftet, sier Gunnar Kvassheim. – Det regjeringen driver med er utelukkende rituelle øvelser. Beslutningene er tatt for lenge siden. Regjeringen vil at FOHK på Jåttå skal legges ned.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**