Dobbeltrolle II

Jeg leste med interesse nyvalgt leder i Moss Ap sitt innlegg i Moss Avis 1. mars. Her argumenterer han for hvorfor det er uproblematisk for en ordfører å sitte som leder av et interkommunalt selskap. Beklager å måtte si det, men dette er med respekt å melde helt uvirkelig å lese på trykk, kommenterer Sindre W. Mork

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Jeg leste med interesse nyvalgt leder i Moss Ap sitt innlegg i Moss Avis 1. mars. Her argumenterer han for hvorfor det er uproblematisk for en ordfører å sitte som leder av et interkommunalt selskap. Han sier at “nettopp fordi han er ordfører, så er det innbyggernes interesser som er i førersetet”. Videre skriver Ap-lederen at det er “viktig for den enkelte innbygger at ordfører eller en annen ansvarlig politiker er styreleder. Det er ved valg vi kan si om vi er fornøyd med deres innsats i styrene. Det er slik demokratiet virker”

Beklager å måtte si det, men dette er med respekt å melde helt uvirkelig å lese på trykk. Det er faktisk ikke slik demokratiet skal virke. Dette beskriver derimot det korporative samfunn og illustrerer et Ap som baserer mye av sin politiske maktutøving på et samrøre mellom politikk og administrasjon. Som gruppeleder for Venstre og folkevalgt i et liberalt parti med oppgave å forsvare fellesskapets interesser, må jeg si at dette faktisk opprører meg.

Lov om interkommunale selskaper fastslår at det skal foreligge en selskapsavtale som styrer virksomheten i selskapet. Denne avtalen er juridisk forpliktende og styret må følge den. Det er altså ikke slik at det enkelte styremedlem fritt kan mene det som en av eierne mener eller som vedkommende selv mener i en sak. Styremedlemmene må arbeide for selskapets interesser nedfelt i selskapsavtalen. Det må da også styreleder følge.

Så er det ikke folket som velger styreleder eller styre i et interkommunalt selskap. Det er det representantskapet som gjør ut fra innstillinger fra de ulike kommunestyrene som er eiere. Kommunestyrene er forpliktet til å oppnevne kandidater som skal ivareta selskapets interesser. Disse interessene er som sagt fastsatt i selskapsavtalen som styrer rammen for hva selskapet skal gjøre. Og så lenge styremedlemmene følger den rammen, så kan en eier mene hva den vil om det selskapet gjør uten at det får konsekvenser for vedkommende. Noe annet ville være et brudd på loven.

Når MOVAR har søkt om å få utvidet konsesjon for å motta mer avfall for å tjene mer penger, så illustrerer vel akkurat det poenget om at ordførerne i styret faktisk følger reglene og ivaretar selskapets interesser. Men om det er i innbyggernes interesser — det er en annen sak. Mener Moss’ bystyre at en utvidet konsesjon ikke er i innbyggernes interesse, så kan ikke Moss pålegge styreleder i MOVAR å mene det, så lenge styret ønsker en slik utvidelse for å ivareta selskapets interesser. Da mener i realiteten også ordføreren en ting og styrelederen noe annet, selv om det er samme person.

Jeg ser også fram til en prinsipiell debatt i bystyret om dobbeltroller. Men da må ikke utgangspunktet for partier med styremedlemmer i MOVAR, være å la debatten fortsette å dreie seg om tillit til disse eller ikke. Gjør de det så kan vi egentlig bare glemme hele debatten.

Sindre Westerlund Mork
Gruppeleder for Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**