Fylkesuvalget for en moderat innsigelse i Flisvika

Venstres Øystein Haga fremmet et alternativt forslag på vegne av Krf., Frp., Høyre og Venstre, og da AP støttet forslaget gikk 7 av fylkesutvalgets 9 medlemmer inn for en mer moderat innsigelse i Flisvika.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Videre prosess

 Leder i Risør venstre Jan Einar Henriksen er optimist og tror det snart blir en løsning til alles beste i Flisvika

Leder i Risør venstre Jan Einar Henriksen er optimist og tror det snart blir en løsning til alles beste i Flisvika

Det er klart vi er fornøyd med prosessen og de siste ukers fremdrift i saken uttaler varaordfører og leder i Risør Venstre Jan Einar Henriksen. Under befaringen i Flisvika uken før fylkesutvalget hadde sin befaring fikk vi frem mange innspill som vi tok med oss i den videre prosessen både lokalt og på fylkesnivå. Innsatsen ser så langt ut til å ha båret frukter, ikke minst ved at fylkesutvalgets klare flertall gikk for en lettere innsigelse enn det fylkesrådmann hadde lagt opp til.

 Øystein Haga la frem forslag på vegne av Høyre, Krf., Frp. og Venstre

Øystein Haga la frem forslag på vegne av Høyre, Krf., Frp. og Venstre
Foto: Venstre

Det er også svært positivt at AP støttet fellesforslaget fra Venstre, Krf., Høyre og Frp og dermed sikret et best mulig utgangspunkt når Risør kommune, som planeier skal starte med uformell mekling med Fylkesmann og Fylkesrådmann.

Nye skisser
Jeg føler meg rimelig sikker på at utbygger tar de signalene som er fremkommet på alvor og at de viser vilje og evne til å justere prosjektet slik at det kan realiseres. Det er også svært spennende at utbygger signaliserer at de vil legge inn miljøhensyn som vannbåren varme og ikke minst muligheter for økt parkering for Tangen beboerne inn i prosjektet.

Godt samarbeid med fylkespolitikerne
Arbeidet med Flisvika viser at vi også kan få til allianser mellom våre fire partier på fylkesnivå, og dermed ser vi også lyst på samarbeidsmulighetene når vi senere skal jobbe for å sikre Risør videregående skole best mulig vilkår, og ikke minst fremføring av ny E18 fra Arendal til Skogsholmen og ny R416 fra E18 til Risør avslutter en optimistisk Jan Einar Henriksen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**