Krever kårstø-rensing

I dag melder Aftenposten at gasskraftverket på Kårstø ikke produserer fordi strømprisene er for lave i forhold til gassprisene. – Det var Arbeiderpartiet med Jens Stoltenberg i spissen som var den fremste pådriver for at gasskraftverket på Kårstø kom på plass. Paradoksalt nok selger gasskraftverket nå regjeringens gratiskvoter til utlandet og ikke strøm, uttaler Kvassheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Strategien til Arbeiderpartiet og Jens Stoltenberg i gasskraftsaken var å krisemaksimere og å lage skremselsbilder av nærmest kontinuerlig import av forurensende kullkraft fra utlandet. Dette var brekkstangen han brukte for å få gasskraftverket på Kårstø plass uten rensing, uttaler Gunnar Kvassheim.

– Venstre avviste den argumentasjonen og viste til at sparing og ren energiproduksjon var en bedre vei å gå. Vi avviste også krisefremstillingen av kraftsituasjonen. Nå ser vi at vi hadde rett, legger Kvassheim til.

Han viser til at Statnett nå tror at det er balanse mellom produksjon og forbruk av kraft i Norge, og at kraftkrisen derfor er avblåst.

– At gasskraftverket på Kårstø selv midt på vinteren ikke er i drift, er en bekreftelse på nettopp dette. Paradoksalt nok er vi nå i en situasjon hvor det ikke selges strøm, men kvoter som kraftverket har fått gratis av regjeringen, påpeker Kvassheim

– Vi kan også oppleve at regjeringen vil bruke det at gasskraftverket står mye ubrukt som et argument for å droppe løftene om rensing. Venstre står kallhardt på at rensing skal på plass. Regjeringen har et ansvar for å lande dette miljøprosjektet så raskt som mulig, avslutter Kvassheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**