Medlemsmøte/ styrmøte i Bodø Venstre

Torsdag 12.juni 19-21.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Alle medlemsmøtene i venstre er åpne for medlemmer, politiske sympatisører og andre interesserte. Velkommen!

Medlemsmøte i Bodø Venstre
Sted: Moloveien 10, fylkesmann bygget

Tema for møtet er: Politisk debatt – Rønvikjordene

Vi legger opp til et spennende medlemsmøte/ debattmøte

Medlemsmøtene legges i forkant av styremøtene og er debattmøte med tidsaktuelle temaer – vær med å sett den politiske agenda…

Venstre i sentrum
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**