Terrasaken: Kommunen tapte 130 millioner

Tapet etter tvangssalget av Terraobligasjonene er nå klart. Haugesund kommune tapte tilsammen 130 millioner på en investering som skulle gi 13 millioner i overskudd. Tapene må dekkes inn i løpet av maksimum fire år etter kommuneloven.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Lommebok, penger

Haugesund kommun har alt bokført 93 millioner kroner i tap for 2007. Nå må ytterligere 37 millioner kroner bokføres som tap i 2008. Det eventuelle underskuddet dette fører med seg må dekkes inn i løpet av to til fire år.

Et svært godt skatteår, sammen med innsparinger i driften reduserte underskuddet i 2007. For fjoråret ble det regnskapsmessige underskuddet på 23 millioner kroner. Dette må dekkes inn i 2008 til 2011. Hvor mye som må dekkes inn av de 37 millionene som er tapt i 2008 vet vi ikke før regnskapet for 2008 er ferdig.

I verste fall kan tapet på Terraobligasjonene måtte dekkes inn fullt ut i perioden 2009 – 2012. Venstre har gitt klare meldinger om at det vil være uakseptabelt å la dette gå ut over skole og omsorg. Det er vår oppfatning at kommunen først må redusere sine utgifter til oppgaver man ikke er lovpålagt å drive.

Maybritt Vihovde

Foto: Vidar Grundetjern

Da bystyret behandlet kontrollutvalgets rapport gav May Britt Vihovde klare signaler om at bystyret og politikerne har det største ansvaret for den situasjonen kommunen er kommet i. Det er derfor naturlig at det blir de samme politikerne som nå må ta ansvar for å sikre at tilbudet til kommunens borgere skjermes når tapene skal dekkes inn.

Venstre har også gitt klare signaler om at vi er villige til å være med å bidra til at tilbudet til de som trenger det mest blir skjermet. Det forutsetter at bystyrets flertall er villige til å se nøye på kommunens engasjement innen områder som ikke er nødvendige for å sikre borgernes velferd.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**