ÅPENT FOLKEMØTE OM HELHETLIG TRAFIKKPLAN FOR GAMLE OSLO

Tirsdag 11. mars kl 1900 arrangere Gamle Oslo Venstre Åpent folkemøte om helhetlig trafikkplan for bydelen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Ola Elvestuen

Foto: Sveinung Bråthen

Hensikten er, sammen med beboere og velforninger, å komme frem til gode tiltak som kan spilles inn til politikerne i Miljø- og samferdselskomiteen.

Onsdag 12. mars behandler bystyrets Miljø- og samferdselskomité Venstres forslag om helhetlig trafikkplan for bydel Gamle Oslo. Samferdselsbyråd Peter N Myhre (Frp) avviser forslaget i notat av 12. feb 08.

Guro Fjellanger

Foto: Sveinung Bråthen

Gamle Oslo har i lengre tid hatt mye gjennomfartstrafikken i bydelen. Etter prosjekt "Miljøbyen Gamle Oslo" ble beboerne lovet en helhetlig trafikkplan og at nye veiforbindelser ikke skulle føre til økt trafikk. Trafikkplanen har uteblitt og trafikkbelastningen har imidlertid økt. Det observeres farlige situasjoner på kommunale samleveier (eks. Strømsveien og Schweigaards gate) for barn til og fra skole og SFO. I tillegg er det en betydelig økning i stillestående køer som medfører forurensing av NO2 og svevestøv.

Program
Tid: tirsdag 11. mars kl 1900 – 2100
Sted: Platousgate 16 (bydelen lokaler)

Velkommen
Ronny Fagereng, representant i bydelsutvalget

Kort innlegg
Ola Elvestuen, leder byutviklingskomiteen
Guro Fjellanger, representant i miljø- og samferdselskomiteen

Diskusjon og innspill til bystyret
Alle

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**