Er gode venner et problem?

Du trodde kanskje ikke det var et problem å ha gode venner eller et stort personlig nettverk. Det er det selvfølgelig ikke heller, men det kan gi noen utfordringer. I hvert fall hvis du er politiker eller har en stilling eller verv som gjør at du må ta samfunnsmessige hensyn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Tonje Løwer Gurholt

Den siste tiden har vi sett konkrete eksempler i media på vennekretser som har blitt et hett tema. Det holder vel å nevne utnevnelse av barneombud. I mangel på åpenhet og ærlighet av statsråden, har gode journalister funnet frem til nettverk og nære relasjoner som skulle tilsi at hun var innhabil i utnevnelsen av sin nettverksvenninne til barneombud. Og enden på denne historien vet vi alle, de trakk seg begge to. Dette kunne vært unngått hvis de involverte partene fulgte retningslinjer for innhabilitet.

Spesielt som politiker, må man være svært bevisst på om man er innhabil. Derfor får lokalpolitikere innføring i habilitetsspørsmål og etikk som en del av folkevalgtopplæringen. Etter medieoppslagene om utnevnelsen av barneombud, kan man fristes til å stille spørsmål om statsråder får et slikt folkevalgtopplæringskurs.

Dette er et viktig demokratispørsmål som handler om tillit. De folkevalgte representerer ikke seg selv i de folkevalgte organ, men innbyggerne. De må ha tillit til at de folkevalgte ikke tar politiske beslutninger som tilgodeser seg selv eller sine venner. Dette gjelder enten man er i et lite kommunestyre, et stort bystyre, sitter på Stortinget eller er statsråd i en regjering.

Politiske nominasjonsprosesser, utnevnelser i styrer og ansettelser i lederstillinger blir i mange sammenheng rekruttert innenfor et nettverk. Det betyr at dersom du ikke er en del av disse kretsene, kan du ha vanskeligere for å nå opp. Dette har blitt sett på som en av faktorene til at for få kvinner blir rekruttert til lederjobber eller nominert på førsteplassen til valg. Kvinnene er rett og slett ikke flinke nok til å være med i "de rette" nettverkene. Det handler om både formelle, men også uformelle nettverk av likesinnede. Det mest omtalte nettverket er nok "gutteklubben grei". Et symbol på at menn rekrutterer menn.

Flere eksperter sier: "- nøkkelen til fremtidens arbeidsmarked er nettverksbygging." Kjendisadvokat Ellen Holager Andenæs kommer med følgende tilsvar til det: "- nettverksbygging er motbydelig!" Samme advokat er også sitert på følgende: "Nettverk lyder for øvrig guffent. Jeg foretrekker ekte kontakt med mennesker jeg ikke har nytte av." Dette bekrefter i hvert fall at nettverksbygging er et betydningsfullt begrep både i positiv og negativ forstand.

Selvfølgelig har jeg et nettverk i Venstre fordi jeg er valgt til posisjoner lokalt, regionalt og sentralt i partiet. Det skulle bare mangle. Det er faktisk en viktig forutsetning for å gjøre en god jobb, at jeg har likesinnede å kommunisere med og få erfaring fra. Problemet dukker ikke opp før man tilgodeser noen i eget nettverk på bekostning av andre. Igjen, svaret er åpenhet og ærlighet. Helt fra lokalpolitikeren til statsråden, gjelder de samme regler.

Kjendisene driver også med nettverksbygging. Men at fotballspilleren John Carew er i samme nettverk som glamourmodellen Aylar, har ikke like stor samfunnmessig betydning som de politiske nettverk har. Det har nok mest betydning for han selv. Det betyr heller ikke noe for deg og meg at datteren til milliardæren Kjell Inge Røkke ikke vil røpe om hun er i det sammen nettverket som Aylar og Carew.. Kjendisnettverkene bygges kun for å opprettholde sin egen kjendisstatus over en lengre tid og handler om hva som kan være nyttig for dem selv. Mens nettverk blant politikere er av offentlig interesse fordi personene er i posisjoner som tar beslutninger på vegne av andre. Det krever åpenhet og ærlighet.

Tonje Løwer Gurholt

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**