Ikke gjennomslag for åpent møte om Hagen-saken

Venstre ville at kommunestyret skulle behandle granskningsrapporten om Hagen-saken i åpent kommunestyremøte. Ap, SV og KrF ville også ha åpent møte, men flertallet (H,FrP,PP,Sp) bestemte at møtet skulle være lukket.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Granskningsrapporten om Hagen-saken der en 55-årig lærer er siktet for seksuelle overgrep mot barn, har vært behandlet i kommunestyret. Saksframlegget ble lagt fram av en setterådmann fordi vår rådmann var tatt av saken av habilitetshensyn.
Venstre, Ap, SV og KrF gikk inn for å ha åpent møte, mens de andre partiene vedtok å lukke møtet etter en 45 minutters debatt om åpent eller lukket møte.

Gruppeleder Inge Solli (V)

Gruppeleder Inge Solli (V)

Alle partiene står bak vedtaket i saken, men Venstre har lagt inn en protokolltilførsel. Vi begrunner i protokolltilførselen sammen med Ap, SV og KrF hvorfor vi ville ha åpent møte. Videre uttaler vi at granskningsrapporten og setterådmannens saksframlegg bør offentliggjøres, med unntak av opplysninger som er taushetsbelagt. Vi tar også opp det forholdet at granskningsrapporten som kommunestyret har lest er sladdet, og er forskjellig fra den versjonen som formannskapet har fått tilgang til tidligere.

Siste punktet i protokolltilførselen er fra Venstre, Ap, SV, og der sier vi at rapporten avslører grov svikt i systemer for varsling og håndtering av disse på ansvarlig administrativt nivå. Vi retter en sterk kritikk mot rådmann og skoleadministrasjonen, både på den enkelte skole og sentralt i kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**