Forespørsel til leder i Oppvekst —og omsorgsutvalget 11.03.08

Dette er noen av de spørsmålene som stilles i Grimstad Adressetidende denne uka.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


“Plan for psykisk helse i Grimstad — et samfunn for alle 2007-2010” tar utgangspunkt i et vidt helsebegrep som spør etter hvilke betingelser som må være oppfylt for å fremme helse i den store og mest mulig varige sammenheng både for mennesker med psykiske lidelser og for samfunnet.
På bakgrunn av planens innhold har jeg følgende spørsmål:
Hvor langt er arbeidet med samordning av psykiske lidelser og rusmisbruk kommet?
Hvor langt er arbeidet med samordning av generelle og særlige tjenester kommet(tverrfaglig forankring)
Hvor langt er man kommet i forhold til kompetanseheving innen fagfeltet psykisk helse innen skole og omsorg

På bakgrunn av styrevedtak ved Sørlandet sykehus HF i 2004 ble tilbudet ved Egra i Grimstad nedlagt i 2007 med løfte om styrket tjenestetilbud innen psykisk helsevern til kommunens borgere.I denforbindelse har jeg følgende spørsmål:
Hvilke tilbud er etablert for våre innbyggere som erstatning for tilbudet ved Egra?
Har omstillingen gitt den forventede styrking av tilbudet innen psykisk helsevern som vi ble lovet våre innbyggere?
Hvordan er samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og 1.linjetjeneten i kommunen forankret?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**