Vil ha nye stillinger i politiet

Stortingsrepresentant Andre N. Skjelstad ber regjeringen opprette 3000 nye stillinger i politiet.Politiet har en rekke kjerneoppgaver knyttet til trygghetsskapende arbeid, opprettholdelse av ro og orden og kriminalitetsbekjempelse. Men politiet har også en rekke andre oppgaver, og sammenlignet med Sverige og Danmark har norsk politi flere roller utover kjerneoppgavene. Politiet i Norge har for eksempel oppgaver innen sivil rettspleie, utlendingsforvaltning samt redningstjeneste og annen krisehåndtering.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Politi

Foto: Venstre

Sammen med medrepresentantene Odd Einar Dørum, Vera Lysklætt og Anne Margrethe Larsen fremmer Skjelstad forslag om 3.000 nye stillinger i politiet.

Forslagsstillerne mener det er viktig å planlegge langsiktig for å få en forsvarlig bemanning. Forslagsstillerne vil øke bemanningen i politiet fordi det ikke er ønskelig med en vekterstat, men et tydelig, aktivt og synlig politi. Forslagsstillerne viser til representantforslag fra stortingsrepresentantene Lars Sponheim, Trine Skei Grande, Gunnar Kvassheim og Odd Einar Dørum om en gjennomgang av regelverket for ervervsmessig vaktvirksomhet hvor det blant annet foreslås at opplæringen for vektere gjennomgås og at reglene for vekteres bruk av maktmidler i tjenesteutøvelse klargjøres. Forslagsstillerne mener det er et kjernepunkt i en rettsstat at det som hovedregel er politiet som har rett til å bruke personmakt. Forslagsstillerne mener det er uheldig at vektere pågriper borgere så ofte som de gjør, uten at denne virksomheten er nærmere regulert, og at den beste måten å unngå at vektere brukes som en « privat politierstatning på er å sørge for at vi har nok politifolk.

Les hele saksfremlegget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**