Positivt og negativt i BU

28. februar var det møte i Bydelsutvalget, og Venstre fikk gjennomslag for flere saker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Venstre foreslo å opprette en frivillighets- eller bydelspris for å vise at vi setter pris på personer og organisasjoner som gjør en ekstra innsats i bydelen. Intensjonen i forslaget ble enstemmig vedtatt, og forslaget sendt tilbake til Kultur- og oppvekstkomiteen for å utforme mer konkrete retningslinjer.

Vår forslag om å utrede mulighetene for svømmeanlegg i bydelen ble også enstemmig vedtatt, og vi vil stå på videre for å få fortgang i prosessen.

På den mer negative siden er den økonomiske situasjonen i bydelen foruroligende. Et enstemmig BU ga bydelsdirektøren fullmakt til å innføre ansettelses- og innkjøpsstopp, for å demme opp for det store merforbruket av sykehjemsplasser som bydelen har opplevd i januar. AP og Rødt gav uttrykk for at dette muligens var krisemaksimering, men vi i Venstre ønsker å være føre var og gjøre de nødvendige tiltak så tidlig som mulig for å unngå ytterligere kutt i tilbudet til bydelens befolkning.

Vi kommer til å følge den økonomiske situasjonene i bydelen tett fremover. Neste BU-møte finner sted torsdag 3. april.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**