Uttalelse fra årsmøtet i Andøy Venstre

Nei til oljeboring i Lofoten og Vesterålen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Oljeutslippet fra Statfjord A-plattformen i Nordsjøen var en advarsel til oss alle. Lofoten og andre sårbare områder i nord må derfor skånes for oljeutvinning. Risikoen er for stor både med dagens og morgendagens oljevirksomhet.

I flere områder er det aktuelt å bore nærmere land enn i Nordsjøen. Et utslipp av 4000 kubikkmeter olje, som ble sluppet ut fra Statfjord A-plattformen, vil dermed mye lettere nå kysten og påføre natur, dyreliv og lokalsamfunn katastrofale skader.

Norge har forvalteransvaret for noen av verdens mest produktive havområder. Det er derfor svært viktig at vi nordmenn overfor resten av verden viser at vi nå klarer å prioritere sikkerheten for miljøet i havet foran oljevirksomheten.

Lofoten og Vesterålen er et eksempel på et unikt område globalt sett. Det er av stor betydning for fisk, fugl og pattedyr.
Dette er det viktigste gyteområdet for torsk på den nordlige halvkule.
Silda som overvintrer her er blant verdens største fiskestimer.
Her finnes de største sjøfuglkoloniene på fastlandet i Europa.
Her ligger også verdens største kaldtvannskorallrev.
Spermhval ved Andenes og spekkhoggere i Vestfjorden er en viktig del av turistnæringa.

Direktoratet for naturforvaltning, Havforskningsinstituttet og Statens forurensingstilsyn advarer sterkt mot oljevirksomhet i disse spesielt sårbare områdene.

Andøy Venstre mener at det beste virkemiddelet vi har for å skåne disse områdene er å si nei til all form for oljevirksomhet der.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**