Støtte til Timeglasaksjonen

Årsmøtet i Møre og Romsdal Venstre støtter fullt opp om aksjonen som Averøy-bøndene har satt i gang for å synliggjøre de store utfordringene som landbruket står overfor. -Bøndene er viktige bedriftseiere. Vi må behandle dem slik også, sier Britt Giske Andersen, årsmøteutsending fra Giske Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Møre og Romsdal er et fylke hvor primærnæringene står sterkt. Det er avgjørende viktig å ha et levende landbruksmiljø. Landbruket er store lokale verdiskapere, men det er også viktig innen landskapspleie, miljøarbeid og produksjon av grønne tjenester. I tillegg har landbruket en viktig rolle for å opprettholde bosetting og et levende kulturlandskap som er vesentlig for lokalt reiseliv.

Rå Kvæfjord 2002

Foto: Roar Sollied

-I en reiselivssammenheng spiller bøndene en svært stor rolle ved å holde mye av kommunens areal i god stand, poengterer Britt Giske Andersen.

Skal vi sikre et fortsatt levende landbruk, må inntektsnivået til bøndene styrkes vesentlig. Det er stort trykk i arbeidsmarkedet, og landbruket taper ofte i konkurransen om arbeidskraft. Selv om mange ønsker å drive landbruk, klarer de ikke å få en inntekt som kan forsvare innvesteringer og gi en lønn som står i forhold til innsatsen. Dette har sammenheng med økte kostnader i næringen.

-Averøyaksjonen er noe som vi ser at bondelaget her i kommunen også er engasjert i, sier Giske Andersen videre.

Hvis avviklinga av norsk landbruk fortsetter i samme tempo som hittil, vil vi oppleve at Norge ikke lenger klarer å vere selvforsynt med landbruksprodukter som melk og kjøtt. I en tid hvor det er underskudd på mat på verdensbasis og med stigende priser, bør det være et mål for alle land å styrke sin selvforsyningsgrad. Derfor er det ikke bare i bøndenes interesse å styrke landbruket i Norge, men også i norske forbrukeres interesser. Møre og Romsdal Venstre ga ved sitt årsmøte derfor full støtte til Averøy-bøndenes aksjon for å styrke landbrukets stilling. Ved vårens landbruksoppgjør må inntektene i landbruket betydelig opp, og det må settes av nye, friske midler til nødvendige investeringer.

-Giske Venstre har gått til valg på å arbeide for bedre vilkår for småbedriftene. Dette gjelder i høyeste grad også bøndene i kommunen. Spesielt aktuelt nå er rulleringen av kommuneplanen og fremtidig arealbruk, avslutter Giske Andersen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**