Lønnsfest kan svekke tjenestetilbudet

– Økonomisk ansvarlighet vil være svært viktig i tiden som kommer, sa Helge Solum Larsen til Venstres landsstyre. Han framhevet at lønnsoppgjøret kan føre til kutt i viktige tjenestetilbud i kommunene allerede i 2009.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Helge Solum Larsen 2

Foto: Vidar Grundetjern

Landsstyret er samlet til møte i Oslo denne helgen.

– Det er varslet lønnsfest. Kommunene klarer ikke å konkurrere med det private næringslivets lønnsutvikling. Bekymringen nå vil være at kommunene ikke heller klarer å holde følge lønnsutviklingen i staten. Vi vet at vi allerede at begynnerlønnen for mange yrkesgrupper er høyere i staten enn i kommunene. Dette kan føre til et enda større problem i å beholde og skaffe nye ansatte.

– Et oppgjør på fem prosent eller mer er over det de fleste kommunene har ramme til å klare. Et oppgjør på mer enn fem prosent vil gå ut over tjenestetilbudet til borgerne. Da snakker vi kutt i helse og skole.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**