Flertall for klaps-forbud

Leserbrev: Stortinget har gitt sin støtte til Venstres forslag om at fysisk avstraffelse av barn skal bli forbudt.
Venstre fremmet forslaget om en klargjøring i barneloven slik at det ikke skal være tvil om at fysisk avstraffelse av barn er forbudt i Norge.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Stortinget vil nå be regjeringen om å endre barneloven og straffeloven, slik at det blir straffbart å benytte fysisk avstraffelse mot barn. Bare ett parti stemte mot forslaget i Stortinget.
Selv om man på kort sikt i enkelte tilfeller vil oppnå lydige barn, vil et lydig, kuet barn ikke nødvendigvis være et sunt barn. Fysisk avstraffelse er ydmykende, og barn skal, etter vårt syn, ikke ydmykes.
Et liberalt samfunn skal gi trygge rammebetingelser for selvstendige barn. Det er i oppveksten mye av evnen til å ta kontroll over eget liv og grunnleggende følelse av trygghet og verdighet legges.
Det må da være klart at det som er forbudt mot et voksent menneske, også er forbudt mot barn, selv i oppdragelsesøyemed.

Johan Tønnesen leder Moss Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**