– Nødvendig med både inntektsutgjevning og storbytilskudd

Venstres landsstyre behandlet i helgen et notat om nytt inntektssystem for kommunene. Bakgrunnen for denne behandlingen er Sørheimutvalgets innstilling som ble lagt frem på slutten av fjoråret. – Inntektsfordeling er viktig, storbyene spesielle situasjon må også vektlegges, sier Rogaland Venstres Iselin Nybø.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Iselin Nybø

Foto: Frode Kleppe

– Det er viktig å få til en god og fornuftig fordeling av inntektene mellom kommunene. Men det er åpenbart at storbyer som Stavanger ikke kan kutte over 100 millioner for å oppnå dette, sier Iselin Nybø, nestleder i Rogaland Venstre.

Iselin Nybø er positiv til prinsippene Venstre legger til grunn i det videre arbeidet med dette nye inntektssystemet. Venstre ønsker en økning i de frie inntektene til kommunene og at det skal bli mye mindre øremerking av midlene.

Når det gjelder storbyene ønsker Venstre et storbytilskudd. Dette vil kunne kompensere for eventuelle endringer i utjevningen mellom kommunene. Et slikt storbytilskudd vil også kunne ta høyde for storbyenes mange spesielle utfordringer. Venstre slår også fast at kommune må få beholde selskapsskatten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**