Uttalelse: Gi borgerne personvernet tilbake

Venstres landsstyre mener den negative utviklingen m.h.t. personvern må stoppes, og at borgerne må få personvernet tilbake.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Kamera

Foto: Ukjent

Grunnleggende rettigheter må bevares: Retten til å ferdes sporløst; retten til å ikke gi fra seg informasjon om seg selv; retten til å vite at man blir registrert og retten til å vite hvorfor.

Venstres landstyre mener at 2008 har begynt som et dårlig år for personvernet. Nå er det ikke lenger mulig å reise inn og ut av Oslo med bil uten å bli registrert i bomringen, vi har begynt å registrere alle aborter som gjennomføres, og vi er på vei til å implementere EUs datalagringsdirektiv (2006/24/EF).

Vi blir overvåket av kameraer overalt hvor vi går, og vi aner verken hvor informasjonen blir liggende, hvor lenge den lagres eller hvem som har tilgang. Dette gjør noe med samfunnet.

Venstres landstyre krever at:
Regjeringen ikke implementerer EUs datalagringsdirektiv, og om nødvendig legger ned veto mot direktivet.
Personvernet må grunnlovsfestes.
Politiet aldri kan gjennomføre overvåkning uten rettslig kjennelse.
Det alltid skal eksistere reelle anonyme alternativer til registrering av reisemønster.
Alle personvernskrenkende helseregistre fjernes. Helseopplysninger som lagres i registre skal anonymiseres.
Muligheten til offentlig og privat bruk av kameraovervåkning innskrenkes kraftig, og kan kun brukes når det er en bevisst funksjon av overvåkningen.
Kommuner som ønsker det har en rett til å gi tillatelse og føre nødvendig tilsyn med kameraovervåkning.
Det skal være mulig å kjøpe varer og tjenester uten å skulle legge igjen elektroniske spor eller personopplysninger.
Det må utarbeides strengere regler og rutiner for lagring og sletting av personopplysninger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**