Uttalelse: Papirløse innvandrere må sikres nødvendig helsehjelp

Flere tusen mennesker lever papirløst og ulovlig i dagens Norge. Disse menneskene må sikres samme rett på medisinsk behandling som den øvrige befolkning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Medisjn, helse

Foto: Microsoft

Dagens lovverk gir helsevesenet plikt til å gi akutt livreddende hjelp til alle som henvender seg, men mange alvorlige og potensielt livstruende sykdommer kommer ikke innunder retten til akutt nødhjelp.

Ulovlige innvandrere kan ha mange ulike medisinske problemstillinger som uten behandling kan forårsake alvorlige følger. Mange har alvorlige sykdommer som ikke gir rett på helsehjelp i Norge. Også mindre infeksjoner, svangerskap og lignende kan utvikle seg til alvorlige komplikasjoner dersom det ikke gis mulighet til medisinsk tilsyn og oppfølging ved behov. Det er sannsynlig at flere papirløse flyktninger har dødd av sykdom i Norge, både fordi mange ikke tør å oppsøke legehjelp av frykt for utkastelse, og fordi mange ikke har fått behandling i tide.

Venstre vil arbeide for et helsevesen der de Hippokratiske prinsipper gjelder; alle skal ha samme rett til behandling ut fra medisinske behov — uavhengig av kjønn, sosial stilling, politisk eller etnisk tilhørighet.

Venstre krever derfor at:
Lovverket endres slik at papirløse innvandrere har rett på nødvendig helsehjelp, også når tilstanden ikke er akutt livstruende.

Frivillige organisasjoner som Kirkens Bymisjon og Røde Kors må få tilskudd til drift av lavterskel helsetilbud for utsatte grupper i de store byene. Slike tilbud må sikres tilstrekkelige midler til at helsearbeidere som bidrar også kan få lønn for innsatsen.

Anonym helsehjelp må være en mulighet ved at bl.a. journalsystemer og trygderefusjoner sikres mot innsyn fra innvandringsmyndighetene, og det må være mulig å oppnå forsvarlig helsehjelp uten å ha et personnummer.

Helsepersonell må sikres rett til å kunne yte relevant helsehjelp til papirløse innvandrere uten å risikere rettslig etterspill.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**